Մայրենի

1.Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի:
ա) Երաշտահավեր,  դեղձանիկներ,  վագրեր,    առյուծներ,   սիրամարգ:
բ) Մանուկներ, երեխա, պատանիներ, երիտասարդներ,    մարդիկ
գ) Հատիկներ, կապիկներձագուկ, կանայք,  տանտիկիններ

2.Բառախմբերի կազմման օրինաչափությունը գտի՛ր և Բ խումբն ինքդ լրացրո՛ւ:

Ա. Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան:
Բ. Սարեր, հայեր, կաթիլներ,ուսուցիչներ, մայեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ:

3.Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին: Փորձի՛ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին էեր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ներ:

Ա. Ծառ-ծառեր, ձայն-ձայներ, հոտ-հոտեր, քար-քարեր, կով-կովեր, արջ-արջեր, փունջ-փնջեր, լուր-լուրեր, բառ-բառեր, բեղ-բեղեր, հայ-հայեր, հայր-հայրեր, ցեղ-ցեղեր, սիրտ-սրտեր, գիր-գրեր, սյուն-սյուներ, պատ-պատեր, հույն-հույներ, ձու-ձվեր, սուր-սրեր, քիթ-քթեր. Քույր-քույրեր, մայր-մայրեր, ձեռք-ձեռքեր, ոտք-ոտքեր, տատ-տատեր, պապ-պապեր:


Բ. Եղբայր-եղբայրներ, աթոռ-աթոռներ, պապիկ-պապիկներ, տատիկ-տատիկներ, գրպան-գրպաններ, թութակ-թութակներ, եղնիկ-եղնիկներ, ոչխար-ոչխարներ, սեղան-սեղաններ, թռչուն-թռչուններ, մեքենա-մեքենաներ, բարեկամ-բարեկամներ, աշակերտ-աշակերտներ, մատյան-ամտյանններ, հեռախոս-հեռախոսներ, ծաղկավաճառ-ծաղկյավաճառ. Պանրագործարան-պամրագործարաներ:

4.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցողսրտաձև:

Մոր քույրը- մորաքույրը, դարպասը պահող-դարպասապահող, ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց, ջրի աման-ջրաման, գաղտնիք պահող-գաղտնապահ, նավ վարող-նավավար, ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթեթիկ, արագ վազող-արագավազ, ամենից մեծ-ամենամեծ, պոչ չունեցող-անպոչ, անուշ համ ունեցող-անուշահամ, քարով շինված-քարաշեն, կին բժիշկ-բժշկուհի, բալի ծառ-բալենի:

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցողբարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտերես, գանձը պահելու տեղ-գանձատեղ, կապույտ աչքերով-կապտաաչք, արքայի որդի-թագաժառնգ, հույների երկիր-հունաստան, փոքր էշ-քուռակ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարթ, քաղաքում ապրող-քախաքացի, հայերի երկիր-հայաստան:

6.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղանգր (գիր)+ ա + սեղան:
Պահարանպահ + արան:
Դուռչի բաժանվում:

Հականիշ – հակ (հակառակ)անիշ, բանջարանոց-բանջար-անոց, աշակերտ-աշ-ա-կերտ, աշակերտական-աշ-ա-ակերտ-ական, տարրական-տարական, զլխավոր-գլխ \գլուխ\ -ա-վոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտամուկ-դաշտ ամուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարստություն-հարուստ-ություն, կերառատ-կեր-առատ, վտանգ- չի բաժանվում:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s